Digitale certificering (Open Badges Framework)

Naast de CQ+ leermiddelen heb je de mogelijkheid om je leerproces te valideren door gebruik te maken van het CQ+ Open Badges Framework. Dit raamwerk is ontworpen om je leerproces te verbeteren en het doel van deze materialen beter te begrijpen. Door het voltooien van de CQ+ Toolkit met Interactieve Infografische Hulpmiddelen (voor cursisten) en het CQ+ Bijscholingsprogramma (voor docenten), kan je het volgende bereiken:

Interactieve infografics

Bijscholingsprogramma voor eerstelijns docenten in het volwassenenonderwijs

Interactieve infografics

Mijn culturele vooringenomenheid

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • Aan Zelf Evaluatie doen van Mijn culturele vooroordelen en intoleranties.
 • Mijn kennis van andere culturen verbeteren.
 • De valkuilen van culturele 'blinde vlekken' herkennen.
 • Begrijpen wat de impact van stereotypen is op hoe we onze eigen en andere culturen waarnemen.
 • De rol herkennen van online, digitale en sociale media bij het in stand houden van culturele intelligentie.

Mijn cultuur, mijn perspectief

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • Aangeven hoe mijn cultuur en mijn culturele waarden van invloed zijn op hoe ik de wereld en andere culturen zie en interpreteer.
 • Factoren identificeren die culturele percepties kunnen vormen.
 • Andere culturen waarderen die anders zijn dan mijn eigen cultuur.
 • Bereidheid om diversiteit te omarmen en cultureel perspectief te verbeteren.

Cultureel bewustzijn en waardering

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • Stimuleren van unieke perspectieven en lessen die ik van andere culturen kan leren.
 • Erkennen hoe cultureel bewustzijn en culturele expressie culturele verbondenheid bevorderen
 • Begrip tonen van culturele verschillen in artistieke en culturele vormen.
 • Analyseren hoe waarde wordt gecreëerd door interculturele communicatie.

Interculturele partnerschappen

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • Werken in multiculturele omgevingen waarderen.
 • Nadenken over hoe ik spreek, handel en interageer in multiculturele omgevingen.
 • De voordelen en waarde van interculturele groepen en verschillende culturen voor de nationale cultuur en economie schetsen.
 • Begrijpen hoe je diversiteit het beste kan koesteren in de klas, op het werk en/of in de gemeenschap.

Bijscholingsprogramma voor eerstelijns docenten in het volwassenenonderwijs

Culturele intolerantie in Europa

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • De historische context en factoren begrijpen die bijdragen aan culturele intolerantie in Europa.
 • De impact van culturele onverdraagzaamheid op individuen, gemeenschappen en de samenleving analyseren.
 • Inspanningen en initiatieven evalueren die gericht zijn op het aanpakken van culturele intolerantie in Europa.
 • Strategieën ontwikkelen om cultureel begrip en tolerantie in diverse Europese contexten te bevorderen.

De 4 pijlers van culturele intelligentie

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • Het concept van Culturele Intelligentie (CQ) definiëren en uitleggen.
 • De vier pijlers van Culturele Intelligentie identificeren en beschrijven: Cognitief, motivationeel, gedragsmatig en metacognitief.
 • Het belang van elke pijler bij het verbeteren van interculturele interacties evalueren.
 • De 4 pijlers van CQ toepassen in praktijkscenario's om effectieve communicatie en samenwerking tussen culturen te bevorderen.

Culturele intelligentie in de onderwijspraktijk

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • De rol van Culturele Intelligentie in educatieve omgevingen herkennen.
 • Begrijpen hoe Culturele Intelligentie onderwijs- en leerresultaten beïnvloedt.
 • Principes van Culturele Intelligentie toe passen om inclusieve en cultureel responsieve leeromgevingen te creëren
 • Ontwerpen van instructiestrategieën die rekening houden met diverse culturele achtergronden en perspectieven.

Inleiding tot challenge-based leren

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 • Challenge-Based Learning (CBL) en de belangrijkste principes ervan definiëren.
 • Voorbeelden van uitdagingen verkennen die kunnen worden aangepakt door Challenge-Based Learning.
 • De collaboratieve en interdisciplinaire aard van Challenge-Based Learning begrijpen.
 • De vaardigheid ontwikkelen om Challenge-Based Learning-activiteiten te ontwerpen en te implementeren om echte problemen aan te pakken.
nl_NLDutch